Byggmästaren 17 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Byggmästaren 17 med flera i stadsdelen Öster, Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-04.

Detaljplanen gör det möjligt för ny stadsbebyggelse inom området med bostäder, kontor och möjlighet till centrumverksamhet i bottenplanet.

Senast uppdaterad: 28 november 2022