Växjö 7:8 med flera, Dalbostrand (Etapp 1, Hagavik)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 7:8 med flera (Dalbostrand) på Norremark i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-25.

Detaljplanen gör det möjligt att förbättra miljö- och resurshållningen i Dalbostrand genom att få med området i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Området ska kunna omvandlas från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. På så sätt kan åretruntboende bo i en attraktiv boendemiljö med närhet till både natur och stad.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023