Växjö 10:35

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 10:35 på Väster i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2020-06-16.

Detaljplanen gör det möjligt att få ett nytt stadskvarter med bostäder, parkeringshus och centrumändamål.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022