Vattentornet 1 med flera, Hov

Vi har tagit fram en detaljplan för Vattentornet 1 med flera, Hov i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2013-03-15.

Detaljplanen godkänner större byggrätt än vad tidigare detaljplan medgav för fastigheten Vattentornet 1. Detaljplanen omfattar också hela Hovsbergsparken i syftet att utveckla värden som finns i parken och säkerställa parkens framtida funktion och roll i staden.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023