Växjö 7:89 med flera, (Hovshaga centrum)

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 7:89 med flera (Hovshaga centrum, etapp 2) på Hovshaga i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2014-05-09.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga cirka 200-250 bostäder, förskola och lokaler för handel och kontor inom planområdet.

Den föreslagna bebyggelsen är en del av det större utbyggnadsområdet Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö. Behovet av villatomter och kvarter för flerbostadshus är stort i norra delen av Växjö stad.

Senast uppdaterad: 7 december 2021