Väbeln 8 med flera, före detta Växjöbagarn

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Väbeln 8 med flera (före detta Växjöbagarn) på Väster i Växjö. Planen vann laga kraft 2019-03-15.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse. Möjlighet ges även till centrumändamål. Den aktuella fastigheten inrymmer idag industriell verksamhet (ett bageri, Originalbagarn AB). Fastighetsägaren vill riva befintliga byggnader och istället bygga flerbostadshus; cirka 100 bostäder kan rymmas i förslaget som tagits fram av sökande/fastighetsägaren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer