Väbeln 8 med flera, före detta Växjöbagarn

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Väbeln 8 med flera (före detta Växjöbagarn) på Väster i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2019-03-15.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder. Möjlighet ges även till centrumändamål. Den aktuella fastigheten har idag industriell verksamhet (ett bageri). Fastighetsägaren vill riva befintliga byggnader och istället bygga flerbostadshus, cirka 100 bostäder.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023