Strandsnäckan 8, Öster

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Strandsnäckan 8, Öster. Planen vann laga kraft 2014-01-17.

Sammanfattning

Syftet med planen är att ge möjlighet till att skapa nya attraktiva bostäder i centralt läge mellan universitetet och Växjö centrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer