Strandsnäckan 8, Öster

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Strandsnäckan 8, på Öster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2014-01-17.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa nya attraktiva bostäder i centralt läge mellan universitetet och Växjö centrum.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023