Kråkan 4 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för kvarteret Kråkan på Väster i Växjö. Planen vann laga kraft 2018-06-11.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för fler bostäder med tillhörande service, småskaliga verksamheter med mera. Exempelvis tillåts större byggrätt och bredare användning av marken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer