Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Regementsparken 1

Växjö kommun har tagit fram en ny detaljplan för Regementsparken 1 i stadsdelen Regementsstaden. Planen vann laga kraft 2019-12-18.

Sammanfattning

Vi påbörjade 2014 en ny detaljplan för fastigheten Regementsparken 1. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förtätning och byggnation av framförallt nya bostäder. Frågan om ny detaljplan har prövats genom planbesked då byggnadsnämnden beslutade att planläggning ska ske (2013-02-27).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer