Öjaby 9:4, vid Lunnabyvägen

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4, vid Lunnabyvägen i Öjaby. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-07-21.

Sammanfattning

Planområdet var tidigare inte planlagt. Syftet med planläggningen är att pröva skoländamål på fastigheten och möjliggöra att en förskola kan byggas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer