Öjaby 9:4, vid Lunnabyvägen

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4, vid Lunnabyvägen i Öjaby. Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-21.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en förskola. Planområdet var tidigare inte planlagt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer