Öjaby 9:4, vid Lunnabyvägen

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4, i Öjaby. Detaljplanen fick laga kraft 2016-07-21.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en förskola. Området var tidigare inte planlagt.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023