Växjö 13:35 (del av Vikaholm)

Vi har tagit fram en detaljplan för en del av fastigheten Växjö 13:35 på Teleborg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28.

Detaljplanen gör det möjligt att förändra den tidigare detaljplanens innehåll från storkvarter för bostäder och centrumändamål till ett kvarter för skola och förskola.

Senast uppdaterad: 7 februari 2022