Furuby 2:49 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Furuby 2:49 med flera i Furuby. Detaljplanen fick laga kraft 2018-01-09.

Detaljplanen gör det möjligt för småhusbebyggelse i två våningar inom planområdet. I tidigare gällande detaljplan var byggnationen inom aktuellt område begränsad till kedjehus i maximalt en våning.

Planändringen innebär att ursprungsplanen fortsätter att gälla även inom de delar som inte omfattas av planändringen.

Senast uppdaterad: 1 april 2022