Växjö 12:9, Telestads Herrgård

Vi har tagit fram en detaljplan för Växjö 12:9 (Telestads Herrgård), på Teleborg i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2012-06-11.

Detaljplanen gör det möjligt för en blandad bebyggelse i form av flerbostadshus och enfamiljshus med en variation av upplåtelseformer. 

Senast uppdaterad: 14 mars 2022