Växjö 12:9, Telestads Herrgård

Vi har tagit fram en detaljplan för Växjö 12:9 (Telestads Herrgård), på Teleborg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-11.

Detaljplanen gör det möjligt för en blandad bebyggelse i form av flerbostadshus och enfamiljshus med en variation av upplåtelseformer. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer